(Åbo Akademi-inloggning)
Akademiska Spexet

Vad är ett spex?

Spex är en form av humoristisk studentteater som förekommer främst i Finland och Sverige. Ett spex baserar sig ofta på en historisk händelse som sedan utvecklas till ett fullständigt spektakel genom lite kreativ historietolkning och påhittiga skämt.

Musik och sång är också något som kännetecknar spex. Bekanta och mindre bekanta meleodier får en ny komisk text och framförs av skådespelarna. Ett annant typsikt drag för spex är att man blandar in ordvitsar, alliterationer, rim och referenser till aktuella händelser i replikerna.

Det som ändå är den största skillnaden mellan teater och spex är publikens roll. I ett spex kan publiken påverka hur en viss scen ser ut. Då någon i publiken ropar "Omstart!" improviserar skådespelarna en del av scenen och slutresultatet är enligt många det roligaste med ett spex.

 

Vad är Akademiska Spexet?

Akademiska Spexet vid Åbo Akademi är en spexförening för studerande vid högskolorna Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Föreningen är grundad i början av år 2012 och har för tillfället cirka 40 medlemmar.

Idén till en svenskspråkig spexförening i Åbo föddes hösten 2010 och kort därefter grundades en arbetsgrupp vars uppgift var att få igång en spexkultur i de svenskspråkiga högskolorna i Åbo. Arbetsgruppen började snabbt jobba med ett första spex vilket resulterade i Akademiska Spexets första pjäs Christoffer Columbus som uppfördes i två föreställningar i december 2011 på Kåren. Columbusspexet blev en succé med två slutsålda föreställningar och kort därefter i början av år 2012 grundades själva spexföreningen.

Inom föreningen har man arbetat hårt för att befästa spexkulturen i Åbo och man har som målsättning att årligen lägga upp ett nytt spex vilket man hittills också lyckats med. En av grundtankarna i föreningens verksamhet är att föra samman teaterintresserade studerande i de båda högskolorna och över fakultetsgränserna.

För att verksamheten ska fungera behövs mycket kunnigt folk. Hittills har det varje år medverkat mellan 30 och 40 människor i produktionen av spexet. Spexet behöver såväl duktiga musiker och skådespelare som manusskrivare och rekvisitaarbetare. Mängden arbetstimmar bakom varje spex är ofattbar men kompenseras lätt av glädjen att få utrycka sig själv på scénen samt få erbjuda ett högklassigt spex åt sina medstuderanden. Därför skall du inte tveka med att ta kontakt ifall du vill komma med i verksamheten och medverka i nästa spex!

 

Gänget bakom Lördagssällskapet

Gänget bakom spexet Lördagssällskapet år 2013 (Foto: Lena Mård)

Senast uppdaterad 16.11.2016 20:15

Evenemang AKTUELLT
Inga aktuella händelser
Evenemang FACEBOOK